Kontaktní formulář
Nechte na sebe kontaktní spojení
INVESTUJTE,
MĚJTE ZISK!
TÉMA DEVELOPMENT
KKOMPLETNÍ ŘÍZENÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ OD „A“ DO „Z“: ŽÁDNÉ ZATÍŽENÍ INVESTORA PROCESNÍM ŠUMEM, POUZE PRÁCE, VÝSLEDEK A ZISK.
12
300
1.5 mld
[ PROJEKTŮ]
[ JEDNOTEK]
[ OBRAT]
+
ZJISTIT VÍCE
O SPOLEČNOSTI
NÁMI POSKYTOVANÉ SLUŽBY PLNÍ OČEKÁVÁNÍ INVESTORŮ, KTEŘÍ SE ROZHODLI INVESTOVAT DO NEMOVITOSTÍ A DEVELOPMENTU A ZHODNOTIT SVÉ PENÍZE EFEKTIVNÍM ZPŮSOBEM. TATO FORMA INVESTICE JE KONZERVATIVNÍ A PŘINÁŠÍ JISTOTU VÝSLEDKŮ.
Zjišťujeme očekávání investora a dle toho určujeme celkovou koncepci budoucího projektu. Staráme se o vyhledání nemovitosti, realizaci nákupu, zajištění projektování a výstavby, prodej klientům a rozdělení zisku.
V případě, že investor již disponuje jakoukoliv nemovitostí, vybereme nejefektivnější variantu a společně se pustíme do realizace záměru.

Vstupujeme do řízení již rozjetých projektů, které se nedaří dokončit, a určujeme strategii další realizace projektu k maximální spokojenosti investora.
Provádíme supervizi nad projekty.

ZJISTIT VÍCE O SLUŽBACH
+
>350
[ JEDNOTEK ]
14
[ SPOKOJENÝCH INVESTORŮ ]
10 let
[ V MANAGMENTU ]
100%
[ EFEKTIVITA ]
24/7
[ PRACOVNÍ NASAZENÍ ]
GALERIE, PROJEKTY
„Pachuť mizerné kvality zůstává dlouho poté, co zmizí sladká chuť nízké ceny.“
Benjamin Franklin
Z LAKOMOSTI SE RODÍ CHUDOBA. HLEDÍME MNOHEM DÁL NEŽ JEDEN KROK DOPŘEDU“
 • SLUŽBY

  ŠÍROKÝ SPEKTRŮM SLUŽEB KTERÉ TEŽKO SJEDNOTIT, ALE ZKUSILI
  Rozsah služeb je mnohem širší, než je uveden v referenčním seznamu „Služby“, který slouží pouze pro rychlou představu.

  MÁM FINANČNÍ PROSTŘEDKY
  CHCI JE ZHODNOTIT INVESTICÍ DO NEMOVITOSTÍ A DEVELOPMENTU
  Úvodní setkání ke zjištění očekávání investora, prezentace tržní a procesní reality

  Kompletní průzkum a due diligence nemovitosti, prověření možností ve spolupráci se státní správou

  Určení celkové strategie a konceptu budoucího záměru projektu, prezentace výpočtu předpokládaných výsledků investorovi 

  Zahájení činnosti, aktivní přípravná fáze ve všech směrech k dosažení maximálního zisku pro investora při respektování jeho požadavků 

  Celkové řízení projektu a odpovědnost za dodržení kvality, kvantity, stanovených termínů a ceny projektu, a to v rozsahu našich kompetencí 

  Koordinace a pracovní podpora všech subjektů podílejících se na přípravě a realizaci projektu, kompletní a transparentní proces výběrových řízení jednotlivých dodavatelů 

  Zastupování investora v pracovních vztazích s architektem, dodavatelem stavby, dodavatelem výkopových a ostatních realizačních prací, dodavatelem interiéru a dalšími dodavateli potřebnými k realizaci a dokončení projektu 

  Zastupování investora před úřady ve všech souvisejících procesech potřebných k úspěšné realizaci projektu

  Zastupování investora při všech jednáních ve správních řízeních před správními orgány a státními orgány ve věci rekonstrukce, přestavby a výstavby, zejména ve správních řízeních souvisejících se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a to v celém rozsahu a ve všech stupních řízení, dále zastupování investora při jednáních se stavebními společnostmi, dodavateli elektrické a tepelné energie, dodavateli vody apod.

  Zajištění inženýringu vedoucího k získání všech potřebných povolení k realizaci konkrétního projektu 

  Příprava podkladů pro výběrová řízení na dodavatele ve všech stupních, součinnost při provádění výběrových řízení a příprava návrhů smluv v rámci zadávacích řízení pro výběr dodavatelů

  Zajištění stavebních prací, kompletní dohled při realizaci, zajištění služeb všech potřebných vedlejších subjektů – BOZP, TDI, archeologie, akustika, měření apod. – až po úspěšnou kolaudaci projektu

  Prodej, záruční servis, pozáruční servis pro koncového klienta a kompletní vyřízení případných reklamací 

  Na přání investora prezentace možností daňových optimalizací 
  MÁM AKTIVA
  NEMOVITOST, POZEMKY ČI STAVBY, CHCI SE PUSTIT DO DEVELOPMENTU A ZHODNOTIT MAJETEK
  Úvodní setkání ke zjištění očekávání investora, prezentace tržní a procesní reality 

  Zpracování celkové strategie a konceptů budoucího záměru projektu, aby bylo možné určit směr pro akviziční specialisty 

  Vyhledávání investičních příležitostí a předběžné ekonomické propočty záměru, prezentace výsledků investorovi

  Plné zastupování investora při akvizici, včetně právního servisu, vše tak, aby záměr probíhal bez rizika a byl úspěšný 

  Celkové řízení projektu a odpovědnost za dodržení kvality, kvantity, stanovených termínů a ceny projektu, a to v rozsahu našich kompetencí

  Koordinace a pracovní podpora všech subjektů podílejících se na přípravě a realizaci projektu, kompletní a transparentní proces výběrových řízení jednotlivých dodavatelů 

  Zastupování investora v pracovních vztazích s architektem, dodavatelem stavby, dodavatelem výkopových a ostatních realizačních prací, dodavatelem interiéru a dalšími dodavateli potřebnými k realizaci a dokončení projektu 

  Zastupování investora před úřady a ve všech souvisejících procesech potřebných k úspěšné realizaci projektu

  Zastupování investora při všech jednáních ve správních řízeních před správními orgány a státními orgány ve věci rekonstrukce, přestavby a výstavby, zejména ve správních řízeních souvisejících se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a to v celém rozsahu a ve všech stupních řízení, dále zastupování investora při jednáních se stavebními společnostmi, dodavateli elektrické a tepelné energie, dodavateli vody apod.

  Zajištění inženýringu vedoucího k získání všech potřebných povolení k realizaci konkrétního projektu 

  Příprava podkladů pro výběrová řízení na dodavatele ve všech stupních, součinnost při provádění výběrových řízení a příprava návrhů smluv v rámci zadávacích řízení pro výběr dodavatelů

  Zajištění stavebních prací, kompletní dohled při realizaci, zajištění služeb všech potřebných vedlejších subjektů – BOZP, TDI, archeologie, akustika, měření apod. – až po úspěšnou kolaudaci projektu

  Prodej, záruční servis, pozáruční servis pro koncového klienta a kompletní vyřízení případných reklamací 

  Na přání investora prezentace možností daňových optimalizací
  SUPERVIZNÍ DOHLED NAD STAVEBNÍMI PROJEKTY
  Provádíme externí kontrolní dohled nad developerskými či jinými stavebními projekty
  poskytujeme poradenství pro jednotlivce, kteří si projekt chtějí vybudovat sami, ale zároveň potřebují podporu a dohled odborníka. Propojujeme kontakty. 
  MÁM ROZJETÝ PROJEKT
  NESTÍHÁM TO, NECHCI TO ŘEŠIT, JE TO KOMPLIKOVANÉ NEBO NEMÁM DOBRÝ POCIT ZE STÁVAJÍCÍCH PARTNERŮ ANGAŽOVANÝCH V PROJEKTU
  Zjištění problémových míst projektu na všech jeho úrovních, prezentace skutečného stavu a možných slabin uvnitř procesu 

  Odstranění problémových nebo zbytečných subjektů z procesu realizace projektu a jejich okamžitá náhrada spolehlivým dodavatelem 

  Nastavení všech procesů a smluvních vztahů, pokud nejsou nastavené

  Kompletní převzetí řízení projektu a jeho realizace v závislosti na stupni rozpracování 

  Celkové řízení projektu a odpovědnost (v rámci rizikovosti a problémovosti projektu) za dodržení kvality, kvantity, stanovených termínů a ceny projektu, a to v rozsahu kompetencí poskytovatele, dále ověřovací a zjišťovací činnost ve všech směrech 

  Koordinace a pracovní podpora všech subjektů podílejících se na přípravě a realizaci projektu, kompletní a transparentní proces výběrových řízení jednotlivých dodavatelů

  Zastupování investora v pracovních vztazích s architektem, dodavatelem stavby, dodavatelem výkopových a ostatních realizačních prací, dodavatelem interiéru a dalšími dodavateli potřebnými k realizaci a dokončení projektu 

  Zastupování investora před úřady a ve všech souvisejících procesech potřebných k úspěšné realizaci projektu

  Zastupování investora při všech jednáních ve správních řízeních před správními orgány a státními orgány ve věci rekonstrukce, přestavby a výstavby, zejména ve správních řízeních souvisejících se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a to v celém rozsahu a ve všech stupních řízení, dále zastupování investora při jednáních se stavebními společnostmi, dodavateli elektrické a tepelné energie, dodavateli vody apod.

  Zajištění inženýringu vedoucího k získání všech potřebných povolení k realizaci konkrétního projektu 

  Příprava podkladů pro výběrová řízení na dodavatele ve všech stupních, součinnost při provádění výběrových řízení a příprava návrhů smluv v rámci zadávacích řízení pro výběr dodavatelů

  Zajištění stavebních prací, kompletní dohled při realizaci, zajištění služeb všech potřebných vedlejších subjektů – BOZP, TDI, archeologie, akustika, měření apod. – až po úspěšnou kolaudaci projektu

  Prodej, záruční servis, pozáruční servis pro koncového klienta a kompletní vyřízení případných reklamací 

  Na přání investora prezentace možností daňových optimalizací 

  BUDEME VE SPOJENÍ!
  a.dev.efremov@gmail.com
  +420 608 510 128